Keteninformatisering ------------------------------ Een nieuwe aanpak van automatiseren voor turbulente ketensamenwerking
Artikelen Nederlands

Identiteit als kernvraagstuk in een informatiesamenleving 1999                                                      
Een dynamisch ketenbegrip...   2000
Checklist Keteninformatisering  2000
Identiteitsfraude als uitdaging   2003
ICT, spelbederver of dwarskijker  2004
Oratie "Keteninformatisering in de rechtstaat"
  2005
Een beoordelingsmodel voor de inzet van biometrie  2006
Identiteitsfraude en overheid  2006
Checklist biometrische persoonsherkenning  2007
Biometrie, veiligheid en privacy 2008
Checklist persoonsnummers en andere nummerstelsels 2008
Ketenanalyse 2009
Uitgangspunten voor zinvol en veilig gebruik van biometrie 2009
Ketens, overheidsinformatiebeleid en bescherming van persoonsgegevens 2010
De uitdaging van grootschalige stelsels voor ketencommunicatie (afscheidsrede) 2011HomePlatformWorkshopsJan GrijpinkArtikelen NederlandsArtikelen EngelsBoekenContact