Prof. dr mr J. H.A.M. (Jan) Grijpink (1946) studeerde 
Economie (1969) en Rechten (1971) aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. In 1976 rondde hij met 
succes de Interacademiale Opleiding Organisatiekunde af.
De doctorsgraad werd hem in 1997 door de Technische 
Universiteit Eindhoven verleend, op basis van zijn proef-
schrift Keteninformatisering. 
Hij is raadadviseur bij de directie Algemene JustitiŽle Strategie van het 
ministerie van Justitie met als speciaal werkterrein informatiestrategie. 
In maart 2004 werd hij benoemd tot (parttime) bijzonder hoogleraar 
Informatiekunde aan de Faculteit BŤtawetenschappen van de Universiteit 
Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, met als 
leeropdracht Keteninformatisering in de Rechtstaat. 
Hij is tevens parttime als adviseur verbonden aan Het Expertise Centrum 
te Den Haag.
Hij geeft regelmatig lezingen, workshops en publiceert in binnen- en buitenland.
Hij is lid van de Raad van Beroep van de Orde van Organisatieadiviseurs en de
Raad van Organisatie-adviesbureaus, voorzitter van de Tuchtkamer van het 
Register van Informatici, voorzitter van het bestuur van het Nederlands Biometrie 
Forum en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ZorgTTP.